ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಜನಗಣತಿ - 2001

ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ

ಭೂವಿವರಣೆ
ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತೆ
(ಪ್ರತಿ ಚ.ಕಿ.ಮೀ)

ಪುರುಷ-ಸ್ತ್ರೀ
ಅನುಪಾತ(ಪ್ರತಿ 1000)

ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ (%)

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷ

ಸ್ತ್ರೀ

ಒಟ್ಟು

ಎಸ್ಸಿ

ಎಸ್ಟಿ

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷ

ಸ್ತ್ರೀ

1

ಮೈಸೂರು

676382

2641027

1344670

1296357

738991

467640

271351

385

964

63.48

70.88

55.81

2

ಮಂಡ್ಯ

498244

1763705

888034

875671

264406

247213

17193

355

985

61

70.50

51.50

3

ಚಾಮರಾಜ ನಗರ

569901

965462

489940

475522

343735

237624

106111

189

968

50.9

59.00

42.50

4

ಕೊಡಗು

410775

548561

274831

273730

113537

67422

46115

133

995

78.17

83.00

72.00

5

ಹಾಸನ

662602

1721669

859086

862583

338177

311726

26451

287

1130

60.67

69.06

52.31

6

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

722075

1140905

574911

565994

274153

233134

41019

158

984

72.2

80.30

64.00

7

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

477149

1897730

938434

959296

194096

131160

62936

416

1022

83.4

89.70

77.20

8

ಉಡುಪಿ

356446

1112243

522231

590012

109302

67689

41613

287

1130

81.25

88.20

75.19

 

ಒಟ್ಟು

4393574

11791302

5892137

5899165

2376397

1763608

612789

 

 

 

 

 

Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre

>> ಮರುಮಾಹಿತಿ
Regional Commissioner Office Mysuru
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು | ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ