ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ

ಕಛೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  

ಇಮೇಲ್

1

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

08226

223170

223180

dco.cnagar[at]gmail[dot]com

2

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ

08226

224013

224014

ceochanagar[at]yahoo[dot]com

3

ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, (ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ.)

08224

253615

222383

spchanagar[at]gmail[dot]com

4

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು

08226

224590

-

Hqacha-rd-ka[at]nic[dot]in

5

ಡಿಡಿಎಲ್‍ಆರ್

08226

224893

 

 

6

ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ

08226

224377

 

 

7

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

08224

253615

253944

ackol-rd-ka[at]nic[dot]in

1) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾ.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು

08226

222046

 

thacha-rd-ka[at]nic[dot]in

2) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

08229

222225

 

thagun-rd-ka[at]nic[dot]in

3) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು

08224

252042

 

thakol-rd-ka[at]nic[dot]in

4) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

08224

240029

 

thayal-rd-ka[at]nic[dot]in

5) ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹನೂರು

08224

268033

 

spthahan-rd-ka[at]nic[dot]in

ತಾಲೂಕಿನ ವಿವರ:

ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು

ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಮಹಿಳಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು

ಹೋಬಳಿಗಳು

ಗ್ರಾ. ಪ೦

ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (Inhabited+Un Inhabited)

ಚಾಮರಾಜನಗರ

170225

167346

337571

5

42

171+13

ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ

172657

164181

336838

5

37

85+54

ಯಳಂದೂರು

39663

38308

77971

2

11

28

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ

107395

105687

213082

4

30

140+18

ಒಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

489940

475522

965462

16

120

424+85

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

489940

475522

965462

16

120

424+85

Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre

>> ಮರುಮಾಹಿತಿ
Regional Commissioner Office Mysuru
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು | ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ