ಮುಖಪುಟ |ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |English

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು


ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ >>

 • 1) ದಾಖಲೆ / ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ - ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ / ದೃಢೀಕರಣದ 19/08/2017 ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿ

 • 2) ದಿನಾಂಕ:1-1-2013 ರಿಂದ 31-12-2015 ರವರೆಗಿನ ಅವದಿಗೆ ದಿ:1-1-2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
 • 3) 06-09-2014 ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನಡುವಳಿಗಳು

 • 4) 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಎಂ.ಎಸ್.ಟಿ 2014, ದಿ: 08-05-2014

 • 5) ಇ-ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಪುಟ - 2 (ಮೇ 2013 - ಆಗಸ್ಟ್ 2014)

 • 6) ಎ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಲೇಖಪಾಲಕರ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ರ ವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 • 7) ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013 • Start | Stop
  Designed and Hosted by :
   National Informatics Centre

  >> ಮರುಮಾಹಿತಿ
  Regional Commissioner Office Mysuru
  “ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
  Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
  ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು | ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ