Home |Contact us |ಕನ್ನಡ

Udupi

Sl.
No

Name

STD

Office

Fax

email

1

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

0820

2524925

2524926

dco_udupi[at]gmail[dot]com

2

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

0820

2530708

2530710

ceo_zp_udp[at]nic[dot]in

3

ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

02820

2534777

2526444

spudupi[at]gmail[dot]com

4

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು

0820

2524924

 

hqaudu-rd-ka[at]nic[dot]in

5

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು

0820

2524925

 

 

6

ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ

0820

2531150

 

 

7

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
ಕುಂದಾಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,ಕುಂದಾಪುರ

08272

231984

225469

ackun-rd- ka[at]nic[dot]in

1) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

08254

230357

 

thakun-rd-ka[at]nic[dot]in

2) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು

08258

230201

 

thakar-rd-ka[at]nic[dot]in

3) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

0820

2520417

 

thaudu-rd-ka[at]nic[dot].in

4) ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬೈಂದೂರು

08254

251657

 

spthabiy-rd-ka[at]nici[dot]in

5) ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ

0820

2560492

 

spthabra-rd-ka[at]nic[dot]in

Taluka Profile:

Taluka Name

Male popln

Female popln

Total

Hoblis

Gram panchayats

No of Villages (Inhabited+Un Inhabited)

Udupi

251021

278204

529225

4

61

99

Karkala

96755

108843

205598

2

29

50

Total Udupi Sub-Div

347776

387047

734823

6

90

149

Kundapura

174455

202965

377420

3

56

99

Total Kumdapura Sub-Div

174455

202965

377420

3

56

99

Grand Total

522231

590012

1112243

9

146

248

Designed and Hosted by :
 National Informatics Centre


>> Feedback
Regional Commissioner Office Mysuru
“ HIGH VIEW ”, Vinoba Road, Opposite Kalamandir,
Mysuru – 57 0005. Karnataka State.
Terms & Conditions | Route Map