ಮುಚ್ಚಿ

  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
  ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಂಚಂಚೆ
  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 08262-230401 223180 dco.cmagalur[at]gmail[dot]in
  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ,
  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
  08262-220140 220094 ceo_zp_chk[at]nic[dot]in
  ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 08262-230403 230403 spkmg[at]ksp.gov[dot]in
  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು 08262-231499 hqachi-rd-ka[at]nic[dot]in
  ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು
  ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 08262-232380
  ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
  08262-230401 230527 acchi-rd-ka[at]nic[dot]in
  1) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 08262-231392 thachi-rd-ka[at]nic[dot]in
  2) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 08263-220204 thamud-rd-ka[at]nic[dot]in
  3) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು 08265-221047 thakop-rd-ka[at]nic[dot]in
  4) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 08265-250135 thasru-rd-ka[at]nic[dot]in
  ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ,
  ತರೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ತರೀಕೆರೆ
  08261-222220 222220 actar-rd-ka[at]nic.[dot]in
  1) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 08261-222259 thatar-rd-ka[at]nic[dot]in
  2) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 08267-221240 thakad-rd-ka[at]nic[dot]in
  3) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 08266-220128 thanar-rd-ka[at]nic[dot]in