ಮುಚ್ಚಿ

  ಡೈರೆಕ್ಟರಿ

  Loader
  ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ
  Loader
  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಮೈಸೂರು
  ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಳಾಸ
  ಡಾ ಜಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರುrc-kamy[at]nic[dot]in0821-25163000821-2414089" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.
  ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ರಾಜಾರಾಂ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಆಯ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್)ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರುacadm-kamy[at]kar[dot]nic[dot]in0821-24163170821-2416318" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.
  ವೆಂಕಟಶೇಷ್ ಕೆ. ಎಸ್ಆಯವ್ಯಯಅಧಿಕಾರಿvenkateshk[dot]s[at]ka[dot]gov[dot]in0821-2414088-" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.
  ಶ್ರೀ‌ ವೈ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 2subramanyays44[at]gmail[dot]com0821-2414088-" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.
  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಎಂ. ಆರ್.‌ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್‌ - 2poojashakuntala[at]gmail[dot]com0821-2414088-" ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.