ಮುಚ್ಚಿ

  ವೆಬ್ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

  ಹೆಸರು: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

  ವಿಳಾಸ: ” ಹೈ ವ್ಯೂ “, ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ,
  ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು,
  ಮೈಸೂರು – 570005.

  ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0821-2516300

  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2414089

  ಇ-ಮೇಲ್: rc-kamy[at]kar[dot]nic[dot]in