ಮುಚ್ಚಿ

  ಡಾ ಜಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ

  ಡಾ ಜಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ
  • ವಿಳಾಸ: " ಹೈ ವ್ಯೂ ", ವಿನೋಬ ರಸ್ತೆ, ಕಲಾಮಂದಿರದ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು - 570005. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.
  • ಇಮೇಲ್: rc-kamy[at]nic[dot]in
  • ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
  • ದೂರವಾಣಿ: 0821-2414089
  • ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 0821-2516300