ಮುಚ್ಚಿ

  ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ)

  Filter Past ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ)
  ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ)
  ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಫೈಲ್
  ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರ್‌ / ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ವೃಂದದ 01/01/2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 20/05/2019 31/12/2021 ನೋಟ (3 MB)
  ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರ್‌ / ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ ವೃಂದದ 01/01/2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 01/04/2019 17/04/2021 ನೋಟ (295 KB)